9 วัด
ทัวร์ต่างประเทศ
โปรแกรมทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
HKTG ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ5วัดที่ดังที่สุดในฮ่องกง 3วัน 2คืน
  รีพลัสเบย์ - วัดหมั่นโหมว - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - จิมซ่าจุ่ย - กระเช้านองปิง - พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน 2561 ราคา 12,800.00 บาท
Cu Easy ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง - หมู่บ้านนองปิง - อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet - วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไต๋สิน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561 ราคา 14,900.00 บาท
BI ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2คืน
  Mongkok Ladies Market - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน - รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - Avenue of Stare - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 2561 ราคา 14,900.00 บาท
HKTG ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
  เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งตงเหมิน - ฮ่องกง - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 9,800.00 บาท
Cu Easy Lovely Fly To Macau มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน
  มาเก๊า - จูไห่ - ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - จูไห่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - ร้านหยก - วัดผุ่ถ่อ - พระราชวังหยวนหมิง - ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - หอไอเฟล โรงแรม Parisian
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคา 6,900.00 บาท
WS ฮ่องกงสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์ 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง - วิคทอเรีย พอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561 ราคา 17,999.00 บาท
IT ทัวร์ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน
  ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –นั่งกระเช้านองปิง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแซกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - Avenue of Stare & Symphony of light - วิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - วัดหม่านโหมว - causeway bay
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 61 ราคา 14,888.00 บาท
CU ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน
  มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – The Venetian Resort
  ช่วงวันเดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 2561 ราคา 6,900.00 บาท
WWP Hongkong Grand Sale 3D 2N
  ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - JW HONGKONG JEWELRY - นั่ง PEAK TRAM - วิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”
  ช่วงวันเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ราคา 11,900.00 บาท
WS มาเก๊า-จูไห่ 3วัน 2คืน
  มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถอ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-The Parisian ชมวิวหอไอเฟลชั้น 7
  ช่วงวันเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 61 ราคา 8,899.00 บาท
WWP Hashtag Hongkong 3D2N
  SHENZHEN MUSEUM – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว - HONGKONG JEWELRY - VICTORIA PEAK - อ่าวรีพัลส์เบย์ - อิสระช้อปปิ้ง
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม 2561 ราคา 8,888.00 บาท
BI ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
  Mongkok Ladies Market - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย - A Symphony of Lights - สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
  ช่วงวันเดินทาง มีนาคม - สิงหาคม 2561 ราคา 16,900.00 บาท
HO ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
  เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ร้านผ้าไหม ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ – จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ – ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3 D – วัดแชกุง – ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
  ช่วงวันเดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561 ราคา 9,999.00 บาท
HKTG ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
  ตลาดมงก๊ก - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) หรือ กระเช้านองปิง + ซิตี้เกตุเอ้าท์เลท - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน
  ช่วงวันเดินทาง พฤษภาคม 2561 ราคา 14,888.00 บาท
HKTG ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน
  วิคตอเรียพีค (Mid-Level) - เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เอ้าท์เลท
  ช่วงวันเดินทาง 29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงาน) ราคา 16,888.00 บาท
SPR ฮ่องกง…สายแบ๊ว 3วัน 2คืน
  วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – SYMPHONY OF LIGHTS – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
  ช่วงวันเดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 61 ราคา 16,900.00 บาท

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ตะวันออกกลาง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ทัวร์ฮองกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
อินเดีย-เนปาล
อินโดนีเซีย-บาหลี
 
 

Untitled Document
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
11/06029

Tel.02-9984366 Fax. 02-9481595 E-mail: sale@tourmuangthai.com       
2005 TourMuangThai.com All rights reserved. Design by :
Phakin    

ติดต่อสอบถามได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.ที่ โทร.02-9984366 Fax. 02-9481595 mobile 088-8825623 ,0885537486,080-7706584 E-mail: sales@tourmuangthai.com

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้ชม3072554คน
ผู้เข้าชมเว็บขณะนี้13คน